image

Trung tâm thương mại – Việt Nam tại Lô1/20 KĐT Ngã Năm Sân bay Cát Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng